Kausi 2018

RoMK ry:n vuosikokous pidettiin 23.5.2018 klo 18:00. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Jäsenmaksuja päätettiin korottaa, jotta saamme varmistettua toiminnan kannattavuus. Aikuisen jäsenen vuosimaksu on 100€ ja junioreiden maksu on 50€. Meillä ei ole jatkossa erillistä jäsen- ja ratamaksua. Henkilöt jotka eivät käytä ratojamme voivat maksaa kannatusjäsenmaksun 30€. Tätä voi käyttää kilpailijat, sekä henkilöt ja yhteisöt jotka haluavat kannatta yhdistystämme.

Käytännön toimintaa pyörittää jatkossakin hallitus, jaostojen vetäjät ja heidän kokoama tiimi, ratamestarit ym. Yhteystiedoissa on päivitetyt toimihenkilötiedot.

Kiitos kokoukseen osallistuneille!